Krakchemia S.A

29.05.2019 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
28.05.2019 WYGAŚNIĘCIE KREDYTU NA SKUTEK SPŁATY ZE SPRZEDAŻY PRZEDMIOTU ZASTAWU
27.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY FAKTORINGU
27.05.2019
PODPISANIE POROZUMIENIA DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM
27.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ
15.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ
15.05.2019
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK SA
15.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
30.04.2019
PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2018 ROK
23.04.2019 ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ
18.04.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A
17.04.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ
15.04.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
15.04.2019
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK SA
29.03.2019 WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2018 ROK
25.03.2019 ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA
21.03.2019 POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ
13.03.2019 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
28.02.2019 ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA
27.02.2019 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ
27.02.2019 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM
30.01.2019 TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2019 ROKU

 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku: 

Kwiecień

30.04.2019 (wtorek)

Raport roczny za 2018 rok

Maj

29.05.2019 (środa)

Raport za I kwartał 2019 roku

Wrzesień

30.09.2019 (poniedziałek)

Raport za I półrocze 2019 roku

Listopad

28.11.2019 (czwartek)

Raport za III kwartał 2019 roku

 

Krakchemia S.A. w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informuje, iż w 2019 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

  • 31 marzec – 30 kwietnia 2019
  • 29 kwiecień – 29 maj 2019
  • 31 sierpień – 30 wrzesień 2019
  • 29 październik – 28 listopad 2019