Krakchemia S.A

Folia stretch
ręczna50 cm x 1,4 kg
50 cm x 1,5 kg
50 cm x 3,0 kg

Wielkości rolek mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.
maszynowa