Krakchemia S.A

Władze spółki Krakchemia S. A.

 

1.Rada Nadzorcza


Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Główny akcjonariusz Alma Market S.A., studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Od maja 1999 roku pełnił funkcję prezesa zarządu ALMA MARKET SA. Pełni również funkcje w spółkach zależnych od ALMA Market SA: w Krakchemia SA, - jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej, w ALMA Development Sp. z o.o., Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska Sp. z o.o., AM1 Sp. z o.o. i AM 2 Sp. z o.o. - jest Prezesem Zarządu. Od 2 lipca 2008 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group SA.
Jerzy Mazgaj jest także głównym udziałowcem spółki Premium Cigars Sp. z o.o. będącej wyłącznym przedstawicielem wszystkich marek cygar kubańskich w Polsce.
Jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów.

Barbara Mazgaj - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej ALMA MARKET S.A., a w latach 2004 - 2011 była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Alma Market S.A. Od 2011 do 2014 roku pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.
Barbara Mazgaj od wielu lat jest zaangażowana w działalność handlową wraz ze swoim mężem.
W latach 2004 - 2007 roku pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce Krakchemia S.A. Od 2010 roku jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.
Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie.

Katarzyna Siedlecka-Hajbos - Członek Rady Nadzorczej

Magister ekonomii na Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie. W 2008 pracownik banku hurtowego West LB Bank Polska. W latach 2009-2013 piastowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego producenta stolarki okiennej pcv oraz aluminium „DELTA OKNA” w Augustynowie. W tym czasie stworzyła innowacyjny podręcznik operacyjny, określający procedury prowadzenia działalności w ramach franczyzy, który był szeroko komentowany i nagradzany w prasie ogólnopolskiej. Od 2013 roku jest nieprzerwanie osobą współzarządzającą funduszem nieruchomościowym RETAIL PARK. W 2015 roku została współzałożycielem Spółki produkcyjnej w branży druku 3D, TECHNOLOGY –APPLIED, która w 2016 roku została uznana za jeden z 6-ciu najlepszych startupów w kraju. Od 2015 roku pozostaje jednym z udziałowców Spółki Red Ocean Group, która zajmuje pozycję jednego z wiodących podmiotów na rynku kompleksowych usług IT oraz doradczych.

Władysław Kardasiński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jest emerytowanym żołnierzem zawodowym. Posiada wykształcenie średnie, administracyjno-prawne, szkoła oficerska. W latach 2003-2016 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Alma Market S.A.

 Marek Frydrych– Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1959 roku, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowego Moskiewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Karierę zawodową rozpoczynał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie, a następnie w Konsulacie Generalnych w Szanghaju. W latach 1992 - 2002 był Dyrektorem Zarządzającym w Troy Corporation Ltd w Hong Kongu, a następnie Prezesem Zarządu w Troy International Trading. Od 2002 roku Dyrektor Wykonawczy Sunningwell International Ltd w Hong Kongu, a od 2009 roku w Zarządzie Sunningwell International Polska Sp. z o.o. najpierw jako Członek Zarządu, a od 2017 Prezes Zarządu.

 

 

2.Zarząd spółki

Andrzej Zdebski – Prezes Zarządu

Andrzej Zdebski ma wykształcenie wyższe prawnicze. Adwokat. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. W latach 1984-1992 był asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zajmował stanowisko Dyrektora: Polskiej Izby Handlu Zagranicznego O/Kraków w latach 1992-1994 oraz Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie w latach 1994-1997. W latach 1997–2001 był Dyrektorem oddziałów i departamentów central takich banków jak BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w latach 2001- 2003. W latach 2003-2006 był Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a od 2007 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu KRAKCHEMIA S.A. W przeszłości członek Rad Nadzorczych m. in.: Unimil S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BGŻ S.A.
Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II – Kraków Balice oraz Członek Rad Nadzorczych NFI Jupiter, Zelmer S.A., Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Konsul Honorowy Chile w Krakowie.

Włodzimierz Oprzędek – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa w 1990 roku oraz Ekonomiki i Zarządzania Firmami w 2002 roku. W latach 1980-1989 był asystentem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako specjalista ds. eksportu pracował w latach 1989-1991 w Kolejowych Zakładach Automatyki. W okresie od 1991 do 2000 roku związany był z Firma Handlową KrakChemia S.A. (obecnie ALMA MARKET S.A.), gdzie pracował kolejno na stanowiskach specjalisty ds. handlu zagranicznego oraz kierownika Biura Handlu Zagranicznego. W KRAKCHEMII S.A. ( przed przekształceniem w 2004 roku istniała jako KrakChemia-Hurt Sp. z o.o.) pracuje od momentu jej powstania tj. od 2000 roku zajmując kolejno stanowiska Kierownika Biura Handlu Zagranicznego, Dyrektora ds. Współpracy i Wdrożeń oraz Dyrektora Zarządzającego. Do 2002 roku był prokurentem Spółki. Od 2002 roku do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.