Krakchemia S.A

Władze spółki Krakchemia S. A.

 

1.Rada Nadzorcza

Jerzy Mazgaj

 Studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1999 do listopada 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ALMA MARKET S.A.

Od 2 lipca 2008 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VRG S.A. (poprzednio: Vistula Group SA). Jerzy Mazgaj jest również członkiem organów nadzoru spółek KRAKCHEMIA S.A., W.KRUK S.A., DCG S.A., Premium Cigars Sp. z o.o. oraz CLIFFSIDEBROKERS S.A., a także głównym udziałowcem spółki Premium Cigars Sp. z o.o. będącej wyłącznym przedstawicielem wszystkich marek cygar kubańskich w Polsce oraz głównym akcjonariuszem CLIFFSIDEBROKERS S.A.

Jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów.

 

Barbara Mazgaj

 Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie.  Od 1999 roku do lutego 2017 r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej ALMA MARKET S.A. W latach 2004 - 2007 roku pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce Krakchemia S.A. Od 2010 roku jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. Barbara Mazgaj jest również członkiem organów nadzoru spółek W.KRUK S.A. oraz DCG S.A.

 

Władysław Kardasiński

 Jest emerytowanym żołnierzem zawodowym. Posiada wykształcenie średnie, administracyjno-prawne, ukończył szkołę oficerską. W latach 2003-2016 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Alma Market S.A. Od dnia 25 czerwca 2018 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.

 

Marek Hajbos

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 2000-2005 był głównym specjalistą w Klubie Parlamentarnym. W trakcie sprawowania obowiązków m.in. został mianowany sekretarzem Klubu w Radzie Obserwatorów Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

W latach 2005-2007 pozostawał Dyrektorem Generalnym Biura Ministra Finansów. W tym czasie reprezentował m.in. Polskę na posiedzeniach Rady ECOFIN Spotkaniach Europejskich Ministrów Finansów. Reprezentował Ministra Finansów w spotkaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Organizował pracę Ministerstwa. 

W roku 2008 rozpoczął komercyjną działalność gospodarczą. W tym czasie m.in współpracował z amerykańskimi koncernami lokującymi swoje linie produkcyjne na terenie RP.

Od czterech lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki RED OCEAN KZ, która. jest spółką – córką Red Ocean Group. Spółka zajmuje się tworzeniem, rozwojem oraz utrzymaniem oprogramowania własnego. Wiodącym produktem Spółki jest platforma roGRC, która skupia w sobie m.in. funkcjonalności Kontroli Zarządczej, RODO, COBIT, Zarządzania ryzykiem. Z przedmiotowego programu już korzysta kilkadziesiąt samorządów, jednostek administracji centralnej oraz podmiotów komercyjnych.

 

Wacław Andruszko

 Ukończył w 1973 roku studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH  uzyskując tytuł mgr.inż. chemika-ceramika. W 1973 odbył  praktykę inżynierską w cementowni Merone we Włoszech. W 1991 uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Przemysłu Danii w zakresie zarządzania, marketingu i finansów przedsiębiorstwa. W latach 1974-1976 pracował w COBR PiB w Katowicach, 1976-1992 w Biurze Projektów Przemysłu Cementowego, Wapiennego i Gipsowego w Krakowie ( ostatnie 5 lat pełnił funkcję generalnego projektanta ), w latach 1992-1994 był wiceprezesem zarządu P&B sp.z o.o w Krakowie, 1994-1997 był prezesem zarządu DANMAL S.A. Od 1997-2018 dyrektor IPH w Krakowie.

W latach 2001-2018 w różnych okresach był członkiem rad nadzorczych w firmach : KPG sp.z o.o,

CALDO-Izolacja sp.z o.o, Molteni Farmaceutici Polska sp.z o.o, a w firmach Condomi AG i P U-H Profus był przewodniczącym rady.

 

 

2.Zarząd spółki

Andrzej Zdebski – Prezes Zarządu

Andrzej Zdebski – adwokat , menedżer , działacz samorządów gospodarczych. Prezes Zarządu Krakchemia S.A., Konsul Honorowy Republiki Chile w Krakowie, Radca IPH w Krakowie, Członek RN KCI SA i Cliffsidebrokers SA, członek Zarządu ISS. W przeszłości m.in. : asystent w KPMP UJ w Krakowie, wiceminister gospodarki i pracy , Prezes Zarządu PAIiIZ , dyrektor w sektorze bankowym, członek RN: BGK SA, BGŻ SA, Unimil SA, Zelmer SA, MPL Balice w Krakowie, wieloletni Prezydent IPH w Krakowie.

Łukasz Adach – Wiceprezes Zarządu

Łukasz Adach posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE University of Navarra w Barcelonie.
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył pracując w bankach komercyjnych w Polsce i za granicą. Od dziesięciu lat zajmuje się świadczeniem usług doradczych z zakresu zarządzania, finansów i restrukturyzacji.
Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1097, certyfikat PRINCE-2. Biegle włada językiem polskim, angielskim, a także w stopniu podstawowym językiem niemieckim, rosyjskim i duńskim.
Pełni funkcję Prezesa Zarządu w ADAH Sp. z o.o. – spółce zajmującej się doradztwem biznesowym oraz Członka Rady Nadzorczej w Terravita Sp. z o.o., Poznań oraz Dent-a-Medical S.A., Kraków