Krakchemia S.A

RAPORT NR 1/EBI/2010 Z DNIA 18.05.2010

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Zarząd Krakchemia S.A informuje, że w związku z brakiem umieszczenia na stronie internetowej Spółki uzasadnień kandydatur oraz życiorysów kandydatów na członka Rady Nadzorczej przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 17.05.2010 r., nie zastosował pkt. II.1.5 Dobrych praktyk
spółek notowanych na GPW.