Krakchemia S.A


12.03.2014

RAPORT OKRESOWY
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2013r

  

Pismo Prezesa Zarządu w formacie pdf

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok w formacie pdf

Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za 2013 rok w formacie pdf

Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki
- oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez KRAKCHEMIA S.A. w formacie pdf

Opinia i Raport uzupełniający opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok w formacie pdf


 

 08.11.2013

RAPORT OKRESOWY
ZA III KWARTAŁ 2013r


Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 w formacie pdf


Informacja dodatkowa za III kwartał 2013 w formacie pdf

 

 23.08.2013

 RAPORT OKRESOWY
ZA I PÓŁROCZE 2013r

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku w formacie pdf


Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za I półrocze 2013 roku w formacie pdf


Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu dotyczące sporządzonego półrocznego skróconego sprawozdania
  finansowego i sprawozdania z działalności spółki
- oświadczenie zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz
  biegłych rewidentów


Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku w formacie pdf

 

 10.05.2013

RAPORT OKRESOWY
ZA I KWARTAŁ 2013r

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 w formacie pdf


Informacja dodatkowa za I kwartał 2013 w formacie pdf