Krakchemia S.A

 Animatorem Krakchemii S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie. 

Adres: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
Email: animator@trigon.pl